www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Vektorer

Videoen forklarer hva en vektor er og lengden av en vektor.

 

Begreper

Origo

I et koordinatsystem står to akser vinkelrett på hverandre. Punktet der aksene møtes kalles origo. Origo har koordinatene (0,0).

Origo

Vektor

Vektor

En vektor er en størrelse med en retning. I planet er det et linjestykke med retning. Fart kan for eksempel beskrives med en vektor. Vi beskriver en vektor fra origo med koordinatene for endepunktet til vektoren.

Eksempel: En vektor fra origo til 2,3

 

Vektor

Avstand

Mål for hvor langt geometriske objekter ligger fra hverandre. F.eks. avstanden mellom to punkter.

Avstand

Oppgaver

1. Finn lengden av vektoren [3,4].

FASIT

5

 

2. Finn lengden av vektoren [1,3].

FASIT

10

 

3. Finn lengden av vektoren [0,-3].

FASIT

3

 

4. Finn lengden av vektoren [12,5].

FASIT

1014

 

5. Finn lengden av vektoren [5,11].

FASIT

6

 

6. Finn lengden av vektoren [π,2].

FASIT

π2+4

Publisert: 15.03.2017 Endret: 16.07.2017