www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Johannes forteller deg om polynomfunksjoner

I videoen får du en forklaring av begrepet polynom, koeffisient, variabel, grad og et generelt polynom av grad n i x. Johannes viser et eksempel der han finner funksjonsverdier og tegner grafen i et koordinatsystem.

 

Publisert: 16.08.2016 Endret: 08.12.2016