www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Vektorer mellom to punkter

Hvordan skriver vi en vektor mellom to punkter i koordinatsystemet?

Vektor mellom to punkter

Vektoren som går fra et punkt A=x1,y1 til et punkt B=x2,y2 i planet beskrives slik: AB=x2-x1,y2-y1

Altså er x-koordinaten differansen i x-verdi, og y-koordinaten er differansen i y-verdi. Ved å tegne en figur, kontrollerer vi at dette stemmer.

Punktene A og B er i kooordinatsystemet. På aksene har vi merket av koordinatene til disse punktene.

 

Eksempel

Vi skal finne vektoren PQ , vektoren mellom punktene  P=1,5 og Q=3,0.

PQ=3-1,0-5=2,-5
Publisert: 24.06.2015 Endret: 02.07.2015