www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Søyle- og stolpediagram

Et søyle- eller stolpediagram består av rektangler som har like store bredder og er tegnet i like store avstander fra hverandre. Hvert rektangel svarer til enten et svaralternativ, en observasjonstype eller et intervall når dataene er gruppert. De ulike svarene vises på den vannrette aksen. Høydene på rektanglene er bestemt av frekvensene i frekvenstabellen.

Denne typen diagrammer kalles søylediagram når man jobber med ikke-numeriske data, og stolpediagram når man jobber med numeriske data. Søyle- og stolpediagram kan tegnes enten for hånd eller ved hjelp av egnede dataprogram.

Et søylediagram

Christoffer og Ali spurte 50 forbipasserende (25 menn og 25 kvinner) hvilken sjokolade de likte best av Kvikklunsj (K), Japp (J), Melkesjokolade (M) og Fruktnøtt (F).

 

 
  
              

                

Bildene er hentet fra freia.no

 Bildene er hentet fra freia.no   

 

De fikk følgende svar fra menn:

 J   K   K   M   J   J   M   M   F   K   M   K   K 
 F  J  K  M  K  F  F  J  K  K  K  M  

 

Og følgende svar fra kvinner:

 K   K   M   M   F   K   M   J   M   K   K   F   F 
 J  M  K  M  M  M  F  K  J  K  F  K  

 

Vi setter opp en frekvenstabell.

 Type sjokolade   Frekvens (menn) 
 Frekvens (kvinner)
  Kvikklunsj             10                  9
  Japp              5                  3
  Melkesjokolade              6                  8
  Fruktnøtt              4                  5

 

 

 

 

 

Ved hjelp av tabellen kan vi tegne et søylediagram som dette (tegnet med Excel):

På den vannrette aksen står sjokoladene (fra venstre til høyre): K, J, M, og F.
På den loddrette aksen står antall (fra 0 til 12) - høydene på søylene til sjokolandene: 10, 5, 6, 4 for menn og 9, 3, 8, 5 for kvinner.
Eksempel for hvordan lese diagrammet: søylen over sjokoladen K går opp til 10 på den loddrette aksen for menn.

De røde søylene er frekvensene for kvinnene og de blå for mennene. Vi ser at blant de spurte var Kvikklunsj vinneren for både kvinner og menn, mens fruktnøtt var minst likt blant menn og Japp blant kvinner.

Publisert: 27.07.2013 Endret: 06.01.2014

Begrep

 • Frekvens

  Frekvensen er antall ganger et svaralternativ/observasjon finnes i en datasamling. Vi finner den ved å telle opp hvor mange ganger en og samme data inntreffer.

 • Frekvenstabell

  En frekvenstabell er en opptelling og ordning av dataene.

 • Ikke-numeriske data

  Data som ikke er tall (f.eks. bokstaver og gjenstander) kalles ikke-numeriske data.  

 • Rektangel

  Rektangel

  Et rektangel er en firkant der sidene er parvis like lange og alle vinklene er 90°.


  Areal: A=ab

  Omkrets: O=2a+2b

 • Søyle- og stolpediagram

  Søyle- og stolpediagram brukes for å vise fordelingen til dataene fra f. eks. en spørreundersøkelse. Stolpediagram brukes når data er tall, mens søylediagram brukes når dataene er ikke-numeriske.