www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Median

Medianen er et av de tre vanligste sentralmålene i statistikk. Hvordan finner vi median?

definisjon

Medianen finner vi ved først å sortere alle dataene i stigende rekkefølge, og finne det midterste tallet.

For å finne medianen, sorterer vi først alle data i økende rekkefølge. Medianen er tallet som står i midten. Halvparten av observasjonene vil alltid være mindre enn medianen. Den andre halvparten vil alltid være større enn medianen.

Antall data er et oddetall

Hvis antall data er oddetall, er medianen det midterste tallet.

Observasjoner:   12345 

Medianen det midterste tallet, altså 3.

Antall data er et partall

Hvis antall data er partall, finner vi først de to midterste tallene og regner ut gjennomsnittet av disse. Tallet vi får er medianen.

Observasjoner:    123456

Medianen er gjennomsnittet av de to midterste tallene: 3+42=3,5

 

Tiden på badet

Pernille har fått høre av søskene sine at de bruker altfor lang tid på badet. Hun noterte ned tiden i en uke.

 36   42   29   35   38   32   41   (minutter) 

For å finne medianen, sorteres tidene etter størrelse:

 29   32   35   36   38   41   42   (minutter) 

Antall observasjoner er syv siden vi har syv tall her. Dette er et oddetall og vi vet at medianen er det midterste tallet. Medianen er 36 minutter.

Løpetrening

Under er tidene på Henriks løpturer fra mandag til lørdag. Tidene er oppgitt i minutter.

 42   39   46   43   45   48 

Ordnet i stigende rekkefølge ser disse slik ut:

 39   42   43   45   46   48 

Antallet observasjoner er seks som er et partall. Medianløpetiden er gjennomsnittet av 43 og 45.

43+452=44 minutter

Publisert: 26.07.2013 Endret: 17.11.2016

Begrep

 • Data

  Opplysninger som vi samler inn kalles data.

 • Gjennomsnitt

  Gjennomsnittet av flere målinger finner du ved å:
  1. summere målingene
  2. dele summen på antall målinger

  Eksempel : Gjennomsnittet av 2, 2, 4, 3 er
  1. 2+2+4+3=11
  2. antall målinger er 4, 11:4=2,75

  Gjennomsnitt kalles også middelverdi.

 • Median

  Medianen finner vi ved å rangere observasjoner etter størrelse og så plukke ut den midterste. Hvis det er to i midten (antall observasjoner er et partall) finner en medianen ved å legge disse to sammen og så dele på 2.

 • Sentralmål

  Sentralmål er utregnede verdier som viser "sentrum" for innsamlede data. Tre eksempler på sentralmål er gjennomsnitt, median og typetall.