www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Gjennomsnitt

Gjennomsnittet er et av de tre vanligste sentralmålene i statistikk. Når og hvordan bruker vi det?

Vi møter ordet gjennomsnitt daglig, for eksempel i "Hvor mange timer i snitt i uka ser du på tv?" eller "Hvor ofte har du trent i snitt dette siste året?". Gjennomsnittet er det mest brukte av tre sentralmål. Sentralmålene gir en viss følelse av hvilken verdi observasjonene ligger rundt , og hva den mest «normale» verdien blant dataene er.  

definisjon

Gjennomsnittet er en middelverdi av alle dataene.

Det får du ved å summere alle tallene og dividere summen på det totale antall data.

Karakterer

På en matematikkprøve fikk de 12 elevene i klasse B disse karakterene:

 4   3   5   5   2   4   6   5   3   4   1   4 

Hva er gjennomsnittskarakteren på denne matematikkprøven?  

 4+3+5+5+2+4+6+5+3+4+1+412=3,834 

Gjennomsnittskarakteren er 4.

Tiden på badet

Pål kommer alltid for sent på skolen. Derfor ville han finne ut hvor lang tid ha bruker på badet hver morgen. Han tok tiden hver dag i en hel uke.

 15   17   16   20   17   15   18   (minutter) 

 

Gjennomsnittstiden er 15+17+16+20+17+15+187=16,8617 minutter.

Besøk i Frankrikke

20 elever ble spurt hvor mange ganger de har vært i Frankrike.    Bildet er hentet fra parisinfo.comBildet er hentet fra parisinfo.com

Dataene ser slikt ut:

 1   0   2   1   1   3   0   2   1   0 
 0  1  2  0  0  1  1  1  1  0

 

 

 
Gjennomsnittet er lik

 1+0+2+1+1+3+0+2+1+0+0+1+2+0+0+1+1+1+1+020=0,91 

Gjennomsnittet forteller oss at nesten alle de 20 elevene har vært i Frankrike en gang før.

Publisert: 26.07.2013 Endret: 17.11.2016

Begrep

 • Data

  Opplysninger som vi samler inn kalles data.

 • Gjennomsnitt

  Gjennomsnittet av flere målinger finner du ved å:
  1. summere målingene
  2. dele summen på antall målinger

  Eksempel : Gjennomsnittet av 2, 2, 4, 3 er
  1. 2+2+4+3=11
  2. antall målinger er 4, 11:4=2,75

  Gjennomsnitt kalles også middelverdi.

 • Sentralmål

  Sentralmål er utregnede verdier som viser "sentrum" for innsamlede data. Tre eksempler på sentralmål er gjennomsnitt, median og typetall.