www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Målgruppe:

1. trinn
2. trinn

Konkurranse med partall og oddetall

Dette er en lek der elevene kan øve seg på å kjenne igjen partall og oddetall og plassere disse i stigende rekkefølge.

Lærerens instruksjoner

Skriv tall fra 1-30 på A4-ark, eller bruk de vedlagte tallene på ark. Tilpass antall ark etter hvor mange elever det er i klassen. Målet med leken er at de elevene som har partall på sine ark, skal stille seg i en rekke der tallene er plassert i stigende rekkefølge. De som har fått oddetall skal samle seg raskest mulig i en annen rekke. Gi beskjed på forhånd om hvor partallene skal stille opp og hvor oddetallene skal stille opp.

Elevene bør spre seg litt rundt i rommet. Gi så et ark med et tall på til hver elev, men ikke la de se hvilket tall de selv har enda. På klarsignal fra læreren snur elevene arkene og løper til hhv. partall- eller oddetallsrekka. Laget som har klart å stille opp i riktig rekkefølge først, er vinnerne.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Tal
   • telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar
   • kjenne att, samtale om og vidareføre strukturar i enkle talmønster

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Hel klasse.

 • Utstyr

  Ark med tallene fra 1-30.

 • Tidsbruk

  10 minutter.

 • Valg av tidspunkt

  Brukes etter at elevene har lært om par- og
  oddetall og tallene fra 1 til 30.

Skrevet av

Solfrid Storeli

Institusjon

Østli skole
Matematikksenteret