www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Målgruppe:

3. trinn

Plassering i rutenett 3

Øvelse i å finne plasseringer i et rutenett. Fargelegging av en symmetrisk figur.

Lærerens instruksjoner

Del ut arbeidsarket - Elevens oppgaver.

Diskuter i klassen hvordan man beskriver og finner de ulike rutene.

Læreren leser høyt for klassen hvilke ruter som skal farges, (evt. kan læreren farge på en overhead samtidig med elevene).

Oppgave 1: Ta grønn fargestift og fargelegg disse rutene:

C2, D2, F2, G2, H2, I2, J2, K2,
C3, C4, C5, C6,
K3, K4, K5, K6,
D6, E6, F6, G6, H6, I6, J6

Oppgave 2: Ta svart fargestift og fargelegg disse rutene:

D7, E8, F9, G10, H9, I8, J7

Oppgave 3: Ta rød fargestift og fargelegg disse rutene:

I9, I 10, J8, J9, J10

Hva slags figur har du fargelagt?

Felles:
Snakk litt om symmetri og hvordan pipa i bildet ødelegger symmetrien.

Hvilke ruter måtte ha vært fargelagt for at bildet skulle ha vært helt symmetrisk?
(D8, D9, D10, E9, E10)

Elevens oppgaveark

et tomt rutenett

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Geometri
   • lage og utforske geometriske mønster, både med og utan digitale verktøy, og beskrive dei munnleg
 • Etter 4. årssteget
  • Geometri
   • kjenne att, bruke og beskrive spegelsymmetri og parallellforskyving i konkrete situasjonar
   • lage og utforske geometriske mønster og beskrive dei munnleg
   • lese av, plassere og beskrive posisjonar i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og utan digitale verktøy

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  individuelt

 • Utstyr

  fargestifter (brun, mørkegrønn, lysegrønn).

 • Tidsbruk

  1 dobbeltime

 • Valg av tidspunkt

  innføringsopplegg

Skrevet av

Tove Kalvø

Institusjon

Universitetet i Agder

Tilsvarende emner behandles også i