www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Målgruppe:

2. trinn

Blåse blad

Elevene blåser et blad framover på en bane hvor det er tegnet inn kastesektorer og hver 10-er er markert (som på en spydkastbane). De finner ut hvilket tall deres blad havnet på. Så lager man ulike regler og holder forskjellige konkurranser, både individuelle, lagkonkurranser, nærmest ideallengde og varianter elevene selv finner på.

Lærerens instruksjoner


Hvor langt greier vi å blåse et blad?

På forhånd må klassen lage seg blåsebaner. Bruk gjerne store papplater. Banene kan også tegnes i grusen. Tegn først en firkant som skal være startfeltet bladet skal blåses fra. Bruk så hyssing og tusj til å lage kastesektorene. La tiersektor være 10 cm fra, tyvesektoren 20 cm unna osv. Lag en sektor for hver tier opp til 100.

Konkurransen kan starte.

De første rundene blåser alle deltakerne hver sin gang og blir enige om hvilket tall resultatet tilsvarer. Alle sammen skriver ned sine resultat. Når et blad havner mellom 40- og 50 sektoren, er det viktig at læreren lar elevene diskutere seg fram til hvilket resultat som er riktig. Man vil da få mange, lærerrike diskusjoner med kommentarer av typen:

”Det må være 41, bladet ligger jo nesten på 40 jo!”
”Jeg synes det er midt i mellom, da blir det 45.”
”Se her da, det er 3 fingre fram til 50 og bare to fingre fram til 40. Jeg synes det skal være 43 eller 44.”

Etter hvert vil elevene finne gode måter å avgjøre resultatet på, og da er tiden inne for å innføre et nytt element i konkurransen. ”Hvem kommer nærmest 26?” To og to kan konkurrere mot hverandre først, etterhvert kan man øke antallet  konkurrenter.

La elevene selv finne måter å beregne hvem som er nærmest på. Det er viktig at læreren oppmuntrer alle til å forklare hvordan de tenker.

Neste oppgave kan være: ”Hvor langt blåser dere to til sammen?”

La samarbeidspartnerne gjøre et forsøk hver og gi dem så i oppgave å finne ut hvor langt de blåser tilsammen. De kan gjerne peke på hvor på banen bladet ville havne. Igjen må elevenes egne måter å finne svar på fokuseres. Lærerens oppgave er å hjelpe dem til å sette ord på hvordan de tenker og skrive ned tankemåtene ved hjelp av matematiske symbol.

Videre kan grupper på 4 forsøke å finne ut hvor langt de greier å blåse og elevene oppmuntres til å lage egne varianter med egne regler. Uansett hvilke regler man konkurrerer etter, er det viktig at læreren stimulerer elevene til å beskrive egne måter å tenke på for å finne resultatet.  

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Tal
   • telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar
   • gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
   • utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  par og gruppe - arbeid

 • Utstyr

  sugerør, løvblad, blåsebane (se undervisningsopplegget)

 • Tidsbruk

  en dobbeltime

 • Valg av tidspunkt

  Dette er et innføringsopplegg.

Skrevet av

Arne Gravanes

Institusjon

Eberg Skole