www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Målgruppe:

2. trinn

100-huset

Klassen lager i fellesskap et 100-hus som brukes til trening i å bruke posisjonssystemet. Huset kan også brukes til trening på de 4 regneartene.

Lærerens instruksjoner

100 - huset

Ideen til 100-huset kom en dag jeg så på de blå korkene som er på melkekartongene. De måtte kunne brukes til noe fornuftig. Vi begynte å samle på dem og etter en kort stund hadde vi 100 korker.

Vi forvandlet dem til 100 ansikter ved hjelp av papir, tusj og ull. Fremgangsmåte: klipp en sirkel like stor som korken og tegn et ansikt på den. Lim den fast på korken. Ta litt ull og lim det på til hår.

Ansiktene måtte ha en plass å bo. Vi tegnet et stort hus (100 x 100 cm + tak/loft og pipe) på en sponplate. Huset delte vi inn i 100 rom, 10 x 10 cm. I hvert rom festet vi en liten skrue som ansiktene kunne henges på. Nå hadde alle ansiktene fått ett rom hver. På loftet limte vi fast en blank pose påtegnet et ansikt. Alle hus med respekt for seg selv må jo ha et spøkelse!

Dette huset kan brukes på mange måter, både til lek og undervisning. Jeg har selv brukt det for å lære elevene posisjonssystemet.

Posisjonssystemet: Begynn nede i 1. etasje  og fyll opp med ansikter. Når en etasje er full har du 1 tier. To etasjer, 2 tiere osv. Antall fulle etasjer viser hvilket siffer som skal stå på tierplass. Antall ansikter i den etasjen som ikke er full viser hvilket siffer som skal stå på enerplass. Eks: 52 - Fem fulle etasjer og to ansikter i den neste etasjen. 30 - tre fulle etasjer og ingen ansikter i neste etasje.

Noen ganger henger jeg opp ansiktene og lar elevene finne tallet, andre ganger skriver jeg opp tallet og lar elevene henge opp rett antall ansikter.

Man kan selvsagt også bruke det til forskjellige regnefortellinger:

Addisjon: 2 mennesker er i huset, 16 kommer hjem. Hvor mange er hjemme?

Subtraksjon: 100 mennesker er i huset, 34 reiser på jobb. Hvor mange er igjen i huset?

Divisjon: Legg ut 21 ansikter. Disse skal plasseres i de tre nederste etasjene, og det skal være like mange mennesker i hver etasje. Hvor mange blir det i en etasje?

Multiplikasjon: 94: Det er 9 mennesker i de 4 første etasjene. Hvor mange er det til sammen?

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Tal
   • telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  fellesaktivitet

 • Utstyr

  en sponplate (120*110 cm), 100 små skruer, 100 melkekorker, ull i forskjellige farger, tusjer i forskjellige farger, lim og en blank pose

 • Tidsbruk

  3 timer

 • Valg av tidspunkt

  innføringsopplegg

Skrevet av

Anita Hope

Institusjon

Førre skole