www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Undervisningsopplegg

Trenger du et velfungerende undervisningsopplegg eller ønsker å bli inspirert og få nye idéer? Under kan du se to av våre 400 velfungerende undervisningsopplegg!

For å søke blant alle undervisningeoppleggene, velg det ønskede trinnet og deretter et hovedområde eller kompetansemål. Kompetansemålvalg spesifiserer søket ytterligere. I søkeresultatet er det antydet på hvert enkelt undervisningsopplegg hvilket trinn de passer best til.

Velg trinn og finn undervisningsopplegg.
Trinn: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Vi forsker på tall!

Undervisningsopplegget har fokus på tallforståelse og tallbehandling der elevene skal samarbeide om å løse oppgaver, argumentere for de løsningene de finner og bruke begreper og uttrykk i tallbehandling.
Trinn: 3, 4, 5, 6, 7, 8

Geometrispill

Gjennom dette spillet må elevene forholde seg aktivt til egenskapene til de geometriske figurene.