www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Målgruppe:

1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn

Julekalender 2009, 1.-4.trinn

Lærerens instruksjoner

ALT DU FINNER PÅ DISSE NETTSIDENE KAN DU LASTE NED I ET UTSKRIFTSVENNLIG FORMAT (pdf), se vedlegget i høyrespalten.

Årets julekalender for 1.– 4. trinn består av 9 oppgaver. Åtte av oppgavene er laget i tre utgaver; lett, middels og vanskelig (merket med hhv. L, M og V). Alle tre variantene vil føre frem til riktig sluttsvar, det vil si at du som lærer, eller elevene selv, kan velge vanskegrad for hver oppgave.

Årets lette oppgaver, er gjort noe lettere enn tidligere da vi har fått forespørsler også fra barnehager.

De fleste oppgavene har tre svaralternativer, og noen oppgaver er slik at elevene må forevise svaret for å få utdelt bokstav fra dere lærere. Når dere har alle 9 bokstavene skal disse settes sammen til et norsk ord, og det er dette ordet som er løsningen på årets julekalender for 1.-4. trinn. Oppgavene er nummerert, men rekkefølgen har ingenting å si – bokstavene må uansett stokkes om.

Klasser som ønsker å delta i konkurransen om å vinne premier må sende inn løsningsordet i en e-post til 1-4trinn-jul2009@matematikk.org innen 8. januar 2010. Det er læreren som på vegne av trinnet/gruppen skal sende inn løsningsordet.

Innholdet i e-posten må være:

LØSNINGSORDET

Klasse(r):
Antall elever som har deltatt:
Kontaktpersons e-postadresse:
Skole:
Skolens postadresse:

Innsendingsfrist for konkurransen er 8. januar 2010.

Vinnerne offentliggjøres via startsiden, www.matematikk.org, tirsdag 12. januar kl. 12.00.

Spørsmål kan sendes til post@matematikk.org

Elevens oppgaveark

Eksempler på årets oppgaver for 1.-4. trinn.

Lett

6 snøballer

Nissene lager snøballer. Med 3 snøballer kan de lage en trekant, og med 4 snøballer kan de lage en firkant. Hva kan de lage med 12 snøballer?

Middels

10 nisser satt og ventet på nissebussen. Det snødde og det var 15 minutter til bussen skulle komme. For å få tiden til å gå tegnet de mønster i snøen med en pinne. De bestemte at det ikke var lov å tegne to ganger på samme strek og de fikk ikke løfte pinnen mens de tegnet.

Et pentagram.

 

Er dette et mønster som nissene hadde lov til å tegne?

Vanskelig

Det var stor oppstandelse i nisselandsbyen. På oppslagstavla på posthuset hang det et brev som så veldig mystisk ut. Hva står det på brevet?

Et gammelt brev med frimerker på. På konvolutten står det tall og bokstaver.

 

Skrevet av

Henrik Kirkegaard

Institusjon

Flisnes skole