www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Målgruppe:

3. trinn
4. trinn

Lek med gangetabellen

Dette er en lek der elevene kan øve seg på å kjenne igjen svarene i gangetabellen og å plassere disse i stigende rekkefølge. En kan også se på tallmønsteret som svarene i gangetabellen gir.

Lærerens instruksjoner

Skriv svarene fra for eksempel 3- og 4-gangen på ark, eller bruk de vedlagt tallene på ark. Tilpass antall ark etter hvor mange elever det er i klassen. Målet med leken er at de elevene som har svar fra 3-gangen på sine ark, skal stille seg i en rekke der tallene er plassert i stigende rekkefølge. De som har ark med svarene fra 4-gangen skal samle seg raskest mulig i en annen rekke. Gi beskjed på forhånd om hvor de skal stille opp.

Elevene bør spre seg litt rundt i rommet. Gi så et ark med et tall på til hver elev, men ikke la dem se hvilket tall de selv har enda. På klarsignal fra læreren snur elevene arkene og løper til 3- eller 4-gangen sitt samlingssted. Laget som har klart å stille opp i riktig rekkefølge først, er vinnerne.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei i praktiske situasjonar og bruke den vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i oppgåveløysing
   • kjenne att, eksperimentere med, beskrive og vidareføre strukturar i talmønster

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Hel klasse.

 • Utstyr

  Ark med svarene fra valgte gangetabeller.

 • Tidsbruk

  10 minutter.

 • Valg av tidspunkt

  Kan brukes som avslutning
  eller repetisjon.

Skrevet av

Solfrid Storeli

Institusjon

Østli skole
Matematikksenteret