www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Målgruppe:

1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn

Julekalender 2008, 1.-4. trinn

Lærerens instruksjoner

ALT DU FINNER PÅ DISSE NETTSIDENE KAN DU LASTE NED I ET UTSKRIFTSVENNLIG FORMAT (pdf), se vedlegget i høyrespalten.

Årets julekalender for 1.– 4. trinn består av 9 oppgaver. Hver oppgave er laget i tre utgaver; lett, middels og vanskelig (merket med hhv. L, M og V). Alle tre variantene vil føre frem til riktig sluttsvar, det vil si at du som lærer, eller elevene selv, kan velge vanskegrad for hver oppgave.

Årets lette oppgaver, er gjort noe lettere enn tidligere da vi har fått forespørsler også fra barnehager.

De fleste oppgavene har tre svaralternativer, og noen oppgaver er slik at elevene må forevise svaret for å få utdelt bokstav fra dere lærere. Når dere har alle 9 bokstavene skal disse settes sammen til et norsk ord, og det er dette ordet som er løsningen på årets julekalender for 1.-4. trinn. Oppgavene er nummerert, men rekkefølgen har ingenting å si – bokstavene må uansett stokkes om.

Klasser som ønsker å delta i konkurransen om å vinne premier må sende inn løsningsordet i en e-post til 1-4trinn-jul2008@matematikk.org innen 9. januar. 

Innholdet i e-posten må være:

LØSNINGSORDET

Klasse(r):
Antall elever som har deltatt:
Kontaktpersons e-postadresse:
Skole:
Skolens postadresse:

Innsendingsfrist for konkurransen er 9. januar 2009.

Vinnerne offentliggjøres via startsiden, www.matematikk.org, tirsdag 13. januar kl. 12.00.

Spørsmål kan sendes til post@matematikk.org

Elevens oppgaveark

Eksempler på årets oppgaver for 1. - 4. trinn.

Lett

Finn mønsteret og skriv riktig tall i de tomme stjernene.

 

Seks stjerner på rad hvor det står skrevet tall i de tre første stjernene. I den første står det 1, i den andre 2 og den siste har 3.

Medium

Du kan bruke tallene 1, 2, 3, 4,5 ,6 og 7, men bare én gang hver. Sett inn tall i snøballene slik at summen blir 10.

5 runde snøballer plassert slik at det ser ut som et plusstegn. Tre horisontalt og tre vertikalt. Summen i begge retninger skal bli 10.

Vanskelig

Se på vektene og avgjør hva som er tyngst.

 

To skålvekter. På den ene skålvekten er det en pepperkakemann og et pepperkakehjerte i den ene skåla. I den andre skåla er det en pepperkakemann og ei pepperkakedame. Det er den andre skåla som er tyngst. På den andre skålvekta veier én pepperkakedame mer enn en pepperkakemann  og ei pepperkakestjerne.

Skrevet av

Henrik Kirkegaard

Institusjon

Flisnes skole