www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Målgruppe:

1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn

Golombs spill

Brikkene det spilles med har forskjellige former. De skal legges på et spillebrett. Den som har lagt den siste brikken det er mulig å legge på spillebrettet, har vunnet.

Lærerens instruksjoner

Spilleregler:

To eller flere spillere spiller sammen, med ett pentominosett og ett spillebrett. Spillerne legger i tur og orden en selvvalgt pentominobrikke på spillebrettet. Den kan legges hvor som helst, bare den ikke overlapper en annen brikke. Taperen er den som ikke kan legge på en brikke når det er hans eller hennes tur. Hvis det er plass til alle tolv brikkene er det den som legger på den siste brikken som har vunnet.

Elevens oppgaveark

Spillebrett:

Spillebrett: 8 ganger 8, tomme ruter

 

Pentominobrikker (to sett til hvert spill):

pentonimobrikker

Eller triminobrikker:

to triminobrikkerto triminobrikker

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Geometri
   • lage og utforske geometriske mønster, både med og utan digitale verktøy, og beskrive dei munnleg
 • Etter 4. årssteget
  • Geometri
   • lage og utforske geometriske mønster og beskrive dei munnleg
 • Etter 7. årssteget
  • Geometri
   • analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep
   • beskrive og gjennomføre spegling, rotasjon og parallellforskyving

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  to eller flere spillere

 • Utstyr

  spillebrett, brikker (elevens oppgaver)

 • Tidsbruk

  15 minutter