www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Målgruppe:

1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn

Julekalender 2007, 1.-4. trinn

Lærerens instruksjoner

Årets julekalender for 1.-4. trinn består av 9 oppgaver. Hver oppgave er laget i tre utgaver; lett, middels og vanskelig (merket med hhv. L, M og V). Alle tre variantene vil føre frem til riktig sluttsvar, det vil si at du som lærer, eller elevene selv kan velge vanskegrad for hver oppgave.

De fleste oppgavene har tre svaralternativer, og noen oppgaver er slik at elevene må forevise oppgaven for å få utdelt bokstav fra dere lærere. Når dere har alle 9 bokstavene skal disse settes sammen til et norsk ord, og det er dette ordet som er løsningen på årets julekalender for 1.-4. trinn. Oppgavene er nummerert, men rekkefølgen har ingenting å si. Bokstavene må uansett stokkes om – stikkord for årets løsning er ”det hyrdene hørte”.

Klasser som ønsker å delta i konkurransen om å vinne premier må sende inn løsningsordet i en e-post til 1-4trinn-jul2007@matematikk.org innen 11. januar. 

Innholdet i e-posten må være:

LØSNINGSORDET

Klasse(r):
Antall elever som har deltatt:
Kontaktpersons e-postadresse:
Skole:
Skolens postadresse:

Innsendingsfrist for konkurransen er 11. januar 2008.

Vinnerne offentliggjøres via startsiden, www.matematikk.org tirsdag 15. januar kl. 12.00.

Spørsmål kan sendes til post@matematikk.org.

Elevens oppgaveark

Eksempler på oppgaver fra årets kalender for 1.-4. trinn

Lett

Sett inn de 6 hjertekurvene slik at antallet stemmer vannrett og loddrett.

3 ganger 3 rutenett med 6 hjertekurver ved siden av. Det skal plasseres to hjertekurver i hver rad og hver kolonne.

Middels

Toget er tomt når det starter. Etter hvert kommer det på passasjerer og noen går av. Hvor mange passasjerer er det igjen på toget når det kommer til det siste stoppestedet?

Togskinne med holdeplasser. På første holdeplass går det på 5 personer, på andre går det på 4 og av 3, på tredje går det på 7 og av 2, på fjerde går det på 5 og av 8, på femte går det på 9 og av 2, på sjette går det på 6 og av 1. Så kjører toget til endeholdeplassen.

Vanskelig

Du har myntene her i lommeboka.
Hvor mye penger har du igjen når du har kjøpt reinsdyret og juletreet?

12 20-kronemynter og 1 10-kronemynt. Et juletre som koster 97 kr og et reinsdyr som koster 119 kr. Hvor mye har du igjen?

 

Skrevet av

Henrik Kirkegaard

Institusjon

Flisnes skole