www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Målgruppe:

1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn

Julekalender 2018, 1.-4. trinn

Velkommen til å delta!  Fasit med tips og kommentarerer en egen pdf som heter «Fasit» og alle voksne kan få dokumentet - enten ved å logge inn med Feide eller sende e-post til post@matematikk.org

FOR OPPGAVENE, INFO (PDF) OG FASIT (PDF)  se under VEDLEGG i høyrespalten.

Lærerens instruksjoner

Om kalenderen for 1.-4. trinn.

Det er tre nivåer: lett, medium og vanskelig. I år må man gjøre alle oppgavene på det nivået man velger for å delta i konkurransen.  Dere leverer løsningsordet/ene som klasse eller gruppe. Oppgavene er nummerert, men rekkefølgen har ingenting å si, siden bokstavene skal uansett stokkes om tilslutt.

Tre nivåer.

Du som lærer, eller elevene selv kan velge nivå.

RØD (Lett):  10 oppgaver. Passer for de fleste 1. klasser og oppover.  (Kanskje også de eldste i barnehagen.)

GRØNN (Middels): 12 oppgaver. Passer fra 2. - 4. klasse.

LILLA (Vanskelig): 12 oppgaver. Denne krever mer jobbing og grubling. Vil være utfordrene for 3. og 4. trinn. Mellomtrinnet kan også fint bruke denne.  

Det er mulig å løse flere nivåer, og sende inn inntil tre løsningsord. Det er naturligvis også helt i orden å bare delta på ett av nivåene.

Forslag: La elevene starte med "lett". Fortsette med "middels" hvis "lett" har gått bra. De som rekker det kan prøve seg på "vanskelig". Oppgavene er ganske like, bare litt vanskeligere på hvert nivå. Det å gjøre flere nivåer stegvis, kan gjøre det lettere å klare de mer krevende oppgavene. 

Tips til organisering:

-Elevene kan foreksempel jobbe alene med hvert sitt hefte.

-Samarbeid to og to.

-Løse en oppgave hver dag i felleskap som del av adventsstund. 

Lage hefte

Mange elever liker å få oppgavene på papir, og oppgavene i år er også egnet for det. Print ut på begge sider av arket og velg liggende format og binding på den korte siden, så kan man stifte dem sammen til et fint hefte. (Stifte på den korte siden)

Løsningsord

I år er det er ulike løsningsord på hvert nivå. Man samler bokstavene til de rette svaralternativene og setter tilslutt alle bokstavene sammen til et ord. Last ned fasit med kommentarer og tips for hint om løsningsordene.

Delta i konkurransen.

Læreren sender inn løsningsordet på vegne av gruppen ved å fylle inn nettskjema  «Løsningsord 2018» i høyrespalten. Lærer sender inn skjemaet en gang for hvert nivå dere har løst.

Fasit, kommentarer og tips

Se høyrespalten. Alle voksne kan få dokumentet enten ved å logge inn med Feide eller sende e-post til post@matematikk.org.

Frist

Innsendingsfrist for konkurransen er 18.januar 2019.  Alle mottar en bekreftelse på innlevert svar. Hvis du i løpet av kort tid ikke har mottatt bekreftelse, betyr det at vi ikke har mottatt løsningsordet. I så fall prøv å sende inn nettskjema på nytt. Husk riktig e-postadresse.

Vinnere

Vinnere offentliggjøres på forsiden til matematikk.org 28.januar 2019.

 

 

 

Spørsmål kan sendes til post@matematikk.org


Lykke til med oppgavene og god jul!

 

Oppgavene er laget i samarbeid med Henrik Kirkegaard som er lærer på Fiskarstrand skule og er medforfatter på Multi 1-4.
Illustrasjoner er våre egne eller hentet fra colourbox.

Elevens oppgaveark

Eksempeloppgaver:

OPPGAVE 2 Lett

OPPGAVE 9 Middels

OPPGAVE 7 Vanskelig

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Forslag 1:

  -Løs en til to oppgaver i adventsstundene i desember. Man kan ha oppgavene på skjerm eller på ark.

  -Arbeide på oppgavene to og to og så diskutere svarene i plenum.

   

  Forslag 2:

  Fordele oppgaver i noen mattetimer.

   

  Forslag 3:

  Lage "løyper" ute eller inne, hvor man henger opp lapper med oppgaver og elevene går i grupper og løser sammen. Dette kan også gjøres på tvers av aldere.

  Man kan sammenligne svarene fra gruppene etterpå og bli enige om svarene.

   

  Forslag 4:

  Elevene jobber selvstendig med hvert sitt hefte. De kan jobbe når det er ledig tid og "innimellom" og eventuelt ha med hjem å jobbe videre på hvis de har lyst.

  Dette krever mer papir og at man skriver ut oppgavene til hver elev.

 • Utstyr

  Blyant og papir