www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Målgruppe:

1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn

Julekalender 2010, 1.-4. trinn

Lærerens instruksjoner

Årets julekalender for 1.– 4. trinn (under "Vedlegg" i høyre spalte) består av 9 oppgaver. Åtte av oppgavene er laget i tre utgaver; lett, middels og vanskelig (merket med hhv. L, M og V). Alle tre variantene vil føre frem til riktig sluttsvar, det vil si at du som lærer, eller elevene selv, kan velge vanskegrad for hver oppgave.

Alle oppgavene har flere svaralternativer hvor ett er riktig. Når elevene har alle 9 bokstavene skal disse settes sammen til et norsk ord, og det er dette ordet som er løsningen på årets julekalender for 1.-4. trinn. Oppgavene er nummerert, men rekkefølgen har ingenting å si – bokstavene må uansett stokkes om.

Klasser som ønsker å delta i konkurransen om å vinne premier må sende inn løsningsordet i en e-post til julekalender1-4@matematikk.org innen 7. januar 2011. Det er læreren som på vegne av trinnet/gruppen skal sende inn løsningsordet.

Innholdet i e-posten må være:

LØSNINGSORDET

Klasse(r):
Antall elever som har deltatt:
Kontaktpersons e-postadresse:
Skole:
Skolens postadresse:

Innsendingsfrist for konkurransen er 7. januar 2011.

Vinnerne offentliggjøres via startsiden, www.matematikk.org, 11. januar kl. 12.00.

Spørsmål kan sendes til post@matematikk.org

Skrevet av

Henrik Kirkegaard

Institusjon

Volsdalen skole

Vedlegg