www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Tekstnøtt: Gjester

Oppgaven:

Tre ballonger.Pettersen har en fest. Første gang ringeklokken ringer, kommer det inn 1 gjest. Andre gang ringeklokken ringer, kommer det inn 3 gjester. Tredje gang ringeklokken ringer, kommer det inn 5 gjester og slik fortsetter det.

Hvor mange gjester er det på festen etter at niende gang ringeklokken ringer?

Vis løsningsforslag