www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Tekstnøtt: Tre tall

Oppgaven:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Hvilke tre tall gir samme svar når de legges sammen og når de multipliseres sammen?

 

Vis løsningsforslag