www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Tekstnøtt: Fra klasserom til kantina

Oppgaven:

Stoler og pulter i et klasserom

I skolekantina mangler det ti stoler for at alle får sitteplass. I et klasserom er det ledige stoler, men rektoren vet ikke hvor mange. Rektoren har fått vite:

35 av stolene opptatt når det er 18 elever i klasserommet. 

23 av stolene som er opptatt når alle elevene er i klasserommet.

Er det nok ledige stoler i klasserommet for å fylle opp kantinen?

Vis løsningsforslag