www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Tekstnøtt: Kanonball

Oppgaven:

En jente som løper etter ballen.Sanna skal spille kanonball med Olav og Jonathan. Dere tre står i en trekant og bytter på hvem som kaster helt til det er en igjen. Sanna har 30% sjanse til å treffe,  Olav har 50% sjanse og Jonathan har 100% sjanse (han bommer aldri). Hvis en er truffet, er han ute og får ikke kaste mer. Rekkefølgen på hvem som kaster er Sanna, Olav og Jonathan.

Hvordan bør Sanna spille for å ha best sjanse for å vinne?

Vis løsningsforslag