www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Tekstnøtt: Tallet 8

Oppgaven:

Seks hus på rad meg tallene 1, 2, 3, 4, 5 og 6.I en gate er det 100 nye hus. Hvert hus får et gatenummer fra 1 til 100. Jon har fått jobben til å male gatenummer på husene.

Hvor mange ganger vil Jon male tallet 8?

Vis løsningsforslag