www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Gangetesteren og Regneregn - med ulik hastighet

Du kan velge hastighet ingen, middels eller rask. Ved oppnådde 200 poeng får du enten se treningsbevis eller du får tilsendt diplom.

Gangetesteren

Spillet tester gangene fra og med 1 til og med 20. Spilleren kan velge én, flere eller alle gangene og ingen, middels eller rask hastighet. Etter å ha oppnådd 200 poeng med rask hastighet, kan han få tilsendt et diplom der det er angitt hvilken gange han har klart. Ved valg av ingen hastighet eller middels får spilleren se et treningsbevis.

 

Regneregn

Spillet tester regneferdigheter i de regneartene som hører til ett bestemt trinn; addisjon og subtraksjon for 1. - 3. trinn og for 4. - 7. trinn i tillegg multiplikasjon og divisjon. Spilleren velger ingen, middels eller rask hastighet. Oppnår spilleren 200 poeng med rask hastighet, kan hun få tilsendt et diplom der det er angitt navn, trinn og regneart. Ved valg av ingen hastighet eller middels får spilleren se et treningsbevis.

Publisert: 19.08.2016 Endret: 22.08.2016