www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Plakater for grunnskolen - siste sjanse!

Frem til begynnelsen av februar kan du fortsatt bestille plakater for grunnskolen.

I 2009 laget vi en serie på ni matematikkplakater der innholdet er tilpasset grunnskolen. Ett sett er laget for 1.-4. trinn, ett for 5.-7. trinn og ett for 8.-10. trinn.

Plakater i settet for 1.-4. trinn: Tall, Den lille gangetabellen, Geometriske figurer
Plakater i settet for 5.-7. trinn: Statistikk, Brøk, Areal og volum
Plakater i settet for 8.-10. trinn: Funksjoner, Tallet π, Pytagoras

Vi trykket opp et opplag med plakater i størrelsen 50x70 cm. Etter utsendingen høsten 2009 tok vi vare på restopplaget. Vi får stadig forespørsler om plakatene, og er derfor nå i gang med utsending av dette restopplaget. Plakatene vil forbli tilgjengelige som høyoppløselige pdf-er.

For å se plakatene, se under.

For å bestille plakatene, se i høyrespalten.

Publisert: 19.01.2015