www.matematikk.org
Trinn 1-4Elever Trinn 1-4Lærer Trinn 1-4Foresatt

Undervisningsopplegg

Se undervisningsopplegg med eksempeloppgaver for kalendrene i høyrespalten.

Eksempeloppgavene ligger på "elevens oppgaveark".

 

Som lærer kan du bli med i den lukkede gruppa "Matematisk Julekalender 2018" på Facebook for å dele dine opplevelser og diskutere organiseringen av arbeidet med kalendrene, eller hvis du lurer på en oppgave og ikke finner hjelp i fasiten, spør gruppa.

Det er mange måter å jobbe med kalendrene på.

Her er noen forslag:

Forslag 1:

-Løs en til to oppgaver i adventsstundene i desember.

-Arbeide på oppgavene to og to og så diskutere svarene i plenum.

 

Forslag 2:

Fordele oppgaver i noen mattetimer i desember.

 

Forslag 3:

Lage "løyper" ute eller inne, hvor man henger opp lapper med oppgaver og elevene går i grupper og løser sammen. 

Man kan sammenligne svarene fra gruppene etterpå og bli enige om svarene.

 

Forslag 4:

Hver elev jobber selvstendig med hvert sitt hefte.

 

 

Publisert: 27.11.2018 Endret: 06.12.2018