www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 83299

Bestem lengden av siden x og y. Like vinkler i trekantene er merket.

En stor trekant med sidene 21,0 cm, 23,0 cm og 18,0 cm. En liten trekant med sidene 4,8 cm, y og x. To og to av vinklene er like store.

 

2

ID: 83410

Finn formlike trekanter.

Seks trekanter der i hver av dem to vinkler er oppgitt.
Trekant 1: 122,87 grader og 37,57 grader
Trekant 2: 52,52 grader og 69,06 grader
Trekant 3: 54,25 grader og 70,06 grader
Trekant 4: 19,56 grader og 37,57 grader
Trekant 5: 55, 68 grader og 54,25 grader
Trekant 6: 58,43 grader og 52,52, grader

 

3

ID: 83481
Trekanten ABC er delt i to av linjestykket DE som er 5,0 cm og parallellt med BC som er 7,0 cm. AD er 6,0 cm.

Beregn BD når du vet at DE er parallell med BC.

4

ID: 83457

MN er parallell med BC. Finn x.

Trekanten ABC er delt i to av MN som er parallell med BC. AC er 13,0 cm, CN er 7,0 cm, MN er 3,0 cm og BC er x.

 

5

ID: 83455
Trekant ABC er delt i to av MN som er parallell med BC. AM er 8,0 cm og MB er 5,0 cm. AN er 10, cm og NC er x.

På figuren er MN parallell med BC. Finn x.

6

ID: 83305
En jente og et tre. Jentens skygge er fra A til B og treets skygge er fra A merket til B merket.

Jentens skygge er 2,4 m mens treets skygge strekker seg 15,7 m. Jenten er 1,63 m høy.

Avstanden til solen er stor og derfor kan solstrålene sees på som parallelle.

Hvor høyt er treet?

7

ID: 83477

Er trekantene på figuren formlike?  Finn x.

Trekanten til venstre har 18 cm og x cm lange sider. Tilsvarende sider på trekanten til høyre er 10 cm og 16 cm.

 

8

ID: 83302

Forholdet mellom to formlike trekanter er 3:5. Bestem lenden på sidene i den store trekanten når den lille trekanten har sidene 8,0 cm, 15,0 cm og 17,0 cm.

9

ID: 35736

ΔABC og ΔDEF er formlike. I ΔABC er A=41.7o og B=53.3o. Finn vinklene i ΔDEF.

10

ID: 83451

Hvilke trekanter er formlike?

Fem trekanter der to av vinklene i hver av trekantene er oppgitt.
Trekant 1: 64,71 grader og 85,71 grader
Trekant 2:: 47,15 grader og 47,15 grader
Trekant 3: 80,4 grader og 48,38 grader
Trekant 4: 67,28 grader og 45,44 grader
Trekant 5: 45,44 grader og 50,56 grader

 

Fasit

1

ID: 83299
Fasit:

x=4,1 cm, y=5,3 cm

2

ID: 83410
Fasit:

Trekant 1 og 4

Trekant 5 og 3

Trekant 2 og 6

3

ID: 83481
Fasit:

2,4

4

ID: 83457
Fasit:

6,5 cm

5

ID: 83455
Fasit:

6,3 cm

6

ID: 83305
Fasit:

Circa 11 m.

7

ID: 83477
Fasit:

Ja, 29 cm.

8

ID: 83302
Fasit:

13,3 cm, 25,0 cm og 28,3 cm

9

ID: 35736
Fasit:
D=41.7o,E=53.3o,F=85.0o

10

ID: 83451
Fasit:

Ingen.