www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 82592

Løs likningen 5x+25253x5=125 ved regning og svaret skal være så eksakt som mulig.

2

ID: 35290

Regn ut:
3233

3

ID: 28214
Løs ligningen:

8x=2

4

ID: 81984

Skriv som en potens med grunntallet 5.

452+5254

5

ID: 28008
Regn ut uten å bruke digitalt verktøy:

525351

6

ID: 82554

I en bakteriekultur øker antallet bakterier fra 20 000 til 400 000 på et døgn. Hvor lang tid tar det til antallet bakterier har blitt 1 000 000?

7

ID: 35398
Regn ut uten lommeregner.


643

8

ID: 51845

Løs eksponentiallikningene ved regning:

a) 5x3=3x

b) 223x=4x1

c) 35x=93x+1

9

ID: 82530

Løs likningen 7x=16807.

10

ID: 81998

Forenkle uttrykket.

aa23a56+a56a23a12

Fasit

1

ID: 82592
Fasit:

32

2

ID: 35290
Fasit:
35

3

ID: 28214
Fasit:
x=13

4

ID: 81984
Fasit:

51

5

ID: 28008
Fasit:
25

6

ID: 82554
Fasit:

30 timer

7

ID: 35398
Fasit:
-4

8

ID: 51845
Fasit:

a) x=3lg5lg5lg39,45

b) x=3

c) x=2lg3lg5lg34,30

9

ID: 82530
Fasit:

5

10

ID: 81998
Fasit:

2a