www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 82566

Arealet til en innsjø minsker eksponentielt, A(t)=120,99t der t er antall år. Etter hvor mange år er arealet likt 4,0 km2?

2

ID: 27955
Løs ligningen:

10lgx=0.01

3

ID: 82552

Vannplanter dekker en innsjø mellom den første juni og første september. Arealet vannplantene dekker kan beregnes ved hjelp av funksjonen A(t)=451,03t der A(t) er arealet i t dager etter første juni. Hvor lang tid tar det før 100 m2 er dekket av planter?

4

ID: 82578

Løs likningen 109x=93+94 ved regning.

5

ID: 28219

Marie har kjøpt dykkerutstyr til 40 000 kr. Den taper seg i verdi med 12% per år. David hadde på det tidspunktet 12 000 kr på sparekontoen sin. Årlig rente er på 2%. Når har han spart like mye som verdien av Maries dykkeutstyr?

6

ID: 35485
Løs ligningen:

2x=8

7

ID: 35484
Løs ligningen:

3x=7

8

ID: 82532

Løs likningen 5x=7.

9

ID: 27953
Løs ligningen:

10x2=1000

10

ID: 82604

Populasjonen i et land øker med 4 % hvert år. Hvor lang tid tar det før populasjonen er doblet hvis vi antar at det den prosentvise økningen forblir den samme?

Fasit

1

ID: 82566
Fasit:

109 år

2

ID: 27955
Fasit:
x=102=0.01

3

ID: 82552
Fasit:

27 dager

4

ID: 82578
Fasit:

3

5

ID: 28219
Fasit:
8 år

6

ID: 35485
Fasit:
x = 3

7

ID: 35484
Fasit:
x = 1.77

8

ID: 82532
Fasit:

1,2

9

ID: 27953
Fasit:
x=5

10

ID: 82604
Fasit:

17,7 år