www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 82426

Hvilken logaritmeregel ble brukt i utregningen? Er svaret riktig?

lgx=lg5+lg22lgx=lg(52)2lgx=12x=1012

2

ID: 49721

Løs likningen

5(lgt)2=3lgt+2

3

ID: 82514

Løs likningen (lgz2)lgz=3 ved regning.

4

ID: 49716

Løs likningen

lgx1(x+1)22lg(x+1)=1

5

ID: 82482

Løs likningssettet.

[lgxlgy=2x10y=900]

6

ID: 82466

Løs likningen lgx=lg3+lg72 ved utregning.

7

ID: 49712

Løs likningen

lgx=6

8

ID: 82512

Løs likningen lgy(lgy+4)=3 ved regning.

9

ID: 82452

Vis at 2(lg20lg5)=lg2+lg8.

10

ID: 82472

Bestem uten å bruke lommeregner hvilket av tallene 13,3 , 2 og 0,035 ligger nærmest lg4?

Fasit

1

ID: 82426
Fasit:

lga+lgb=lg(ab) og ja, svaret er riktig.

2

ID: 49721
Fasit:

x=410=25

3

ID: 82514
Fasit:

1 000 eller 0,1

4

ID: 49716
Fasit:

x=9

5

ID: 82482
Fasit:

x = 1000, y = 10

6

ID: 82466
Fasit:

x=10lg212

7

ID: 49712
Fasit:

x=106=1000000

8

ID: 82512
Fasit:

0,1 eller 0,001

9

ID: 82452
Fasit:

10

ID: 82472
Fasit:

2 fordi 0<lg2<1