www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 81828

Hvor mange prosent er 500 kr av 1500 kr?

2

ID: 81820

Hvor mye er 25% av 160 kr?

3

ID: 81906

Hvor mange prosent må man øke sidelengdene i kuben for at kubens volum skal øke med 40 %?

4

ID: 81812

Gjør om til prosent.

a) 12

b) 14

5

ID: 81834

Hvor mange prosent utgjør tre fjerdedeler?

6

ID: 81914

Petra tror at hennes leilighet kommer til å øke i verdien med 10 % hvert år. Hun ønsker å finne ut hvor lang tid det tar før verdien fordobles og tenker at 100 %  er 10 multiplisert med 10 %. Altså tar det 10 år før verdien øker med 100 % og da blir den dobbelt så mye. Hennes venn Samuel sier at man skal regne på følgende måte 1,11,11,11,11,11,11,11,11,11,1=2,14. Det tar 8 år.

Hvem har rett? Begrunn svaret.

7

ID: 81959

Prisen på en reise ble 30 % dyrere for så å bli satt ned med 40 %. Hvis man i stedet haddet økt prisen med 40 % og så satt den ned 30%, ville de endelige prisene vært forskjellige?

8

ID: 81854

For tre år siden kostet en minnepinne 899 kr. Hvor mye koster minnepinnen i år hvis prisen har sunket med 15% for hvert år?

9

ID: 51905

I 1992 satte Kristin et beløp inn på bankkonto. Kontoen hadde 2,5 % årlig rente. 15 år senere, i 2007, tok hun ut 32427,50 kr. Hun hadde da ikke rørt pengene i løpet av de 15 årene, og renten hadde vært uforandret.

Hvor mye penger satte hun inn på konto i 1992?

10

ID: 81868

Et år sank laksebestanden med 320 laks i forhold til året før. Dette var nedgang på 16%. Hvor stor er laksebestanden nå?

Fasit

1

ID: 81828
Fasit:

33 %

2

ID: 81820
Fasit:

40 kr

3

ID: 81906
Fasit:

12 %

4

ID: 81812
Fasit:

a) 50%

b) 25%

5

ID: 81834
Fasit:

75 %

6

ID: 81914
Fasit:

Samuel har rett, fordi man skal beregne økningen for hvert år på dem mye, høyere verdien.

7

ID: 81959
Fasit:

Nei

8

ID: 81854
Fasit:

552 kr

9

ID: 51905
Fasit:

22390 kr

10

ID: 81868
Fasit:

1 680 laks