www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35397
Regn ut uten lommeregner.

10003

2

ID: 35400
Bruk lommeregneren til å regne ut:

134

3

ID: 35289
Regn ut:

(3)3

4

ID: 35484
Løs ligningen:

3x=7

5

ID: 35317
Regn ut:

2324

6

ID: 28249
Regn ut uten bruk av digitalt verktøy:

822

7

ID: 35386

Vis at

12=23

8

ID: 35398
Regn ut uten lommeregner.


643

9

ID: 35440
Bruk lommeregner og regn ut:
523

10

ID: 51106

Regn ut uten lommeregner:

a) 1313

b) (23)2

c) 250

d) 753 

Fasit

1

ID: 35397
Fasit:
10

2

ID: 35400
Fasit:
1.90

3

ID: 35289
Fasit:
-27

4

ID: 35484
Fasit:
x = 1.77

5

ID: 35317
Fasit:
12

6

ID: 28249
Fasit:
0

7

ID: 35386
Fasit:

8

ID: 35398
Fasit:
-4

9

ID: 35440
Fasit:
2.92

10

ID: 51106
Fasit:

a) 13

b) 12

c) 10

d) 5