www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35211
Faktoriser uttrykket:

y2 - 25

2

ID: 34675
Trekk sammen:

2a(abb2)2b(a2ab)

3

ID: 51922

Vi lar f være funksjonen

    f(x)=x22x+3.

Regn ut:

a) f(2a)

b) f(a1)

c) f(a+3)

4

ID: 27838
Faktoriser i teller og nevner, og forkort brøken:

6a2b2ab2ab

5

ID: 82832

Forenkle uttrykket 9y(3y5z)(14yz).

6

ID: 82861

Hva gjør du når du skal løse ut parentesene og forenkle uttrykket (ab)(cd) der a=c,b=d og a>0, b>0,c>0,d>0??

7

ID: 82853

Løs ut parantesene og forenkle uttrykket så mye som mulig i hodet.

(3v+0,5)(3v0,5)

8

ID: 49854

En funksjon er gitt ved f(x)=x32x25x+6.

a) Vis at punktene P=(3,24) og Q=(4,18) ligger på grafen til f.

b) Hva er stigningstallet til sekanten gjennom P og Q ?

c) Sekanten gjennom P og Q skjærer grafen til f også i et tredje punkt. Finn koordinatene til dette grafisk på lommeregneren.

d) Vis at f(x)=(x2+x2)(x3).

e) Finn nullpunktene til f(x).

9

ID: 27998
Faktoriser uttrykket ved blant annet å bruke tredje kvadratsetning:

a41

10

ID: 35039
Trekk mest mulig utenfor en parentes.

2xy2+4x

Fasit

1

ID: 35211
Fasit:
(y + 5)(y - 5)

2

ID: 34675
Fasit:
0

3

ID: 51922
Fasit:

a) 4a24a+3

b) a24a+6

c) a2+4a+6

4

ID: 27838
Fasit:
3a1

5

ID: 82832
Fasit:

27y245yz14y+z

6

ID: 82861
Fasit:

Vi bruker andre kvadratsetningen i stedet for å multiplisere ut på vanlig måte.

7

ID: 82853
Fasit:

9v20,25

8

ID: 49854
Fasit:

b) 6

c) (1,0)

e) x=2x=1x=3

9

ID: 27998
Fasit:
(a2+1)(a21)=(a21)(a+1)(a1)

10

ID: 35039
Fasit:
2x(y2+2)