www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 34837
Løs ligningssettet ved regning:

[x+2y=42x+y=3]

2

ID: 82338

Thea tjener dobbelt så mye på jobben som lærer enn som barista. En uke tjente hun tilsammen 1600 kr og da jobbet hun 5 timer som lærer og 6 timer som barista. Hvor mye tjener Thea på hver av jobbene?

3

ID: 35608
Løs likningssettet på lommeregneren:


[0.4x+1.2y=162.4x3.4y=5]

4

ID: 34845
Løs ligningssettet ved hjelp av lommeregneren:

[x+2y=2x+y=2]

5

ID: 82328

Martin har to deltidsjobber mens han var utvekslingsstudent i USA. En uke tjente han tilsammen 103,10 dollar for 10 timer som gartner og 7 timer som pizzabud. Uken før tjente han tilsammen 102,65 dollar som gartner i 9 timer og pizzabud i 8 timer. Hvor stor var timelønnen på de hver av jobbene?

6

ID: 49688

Finn m slik at likningssettet har ingen reelle løsninger

[4x2y=123x+my=2]

7

ID: 51119

a) Løs likningssettet ved regning, og tolk likningssettet grafisk:

[x+y=4x2+y2=16]

b) Løs likningssettet ved regning:

[x+y=2x2+y2=16]

8

ID: 28201
Løs ligningssettet:

[xy=6x2y=4]

9

ID: 28205
Familien Nielsen og bestemor Nielsen dro på tur. For tre voksne og fire barn betalte de 270 kroner for en togreise. Voksenbilletten er dobbelt så dyr som barnebilletten. Hva koster billettene?

10

ID: 34953
Løs ligningssettet grafisk og ved hjelp av lommeregneren:

[y=2x+1y=x+4]

Fasit

1

ID: 34837
Fasit:
x = -2, y = 1

2

ID: 82338
Fasit:

Thea tjener 100 kroner i timen som barista og 200 kroner som lærer.

3

ID: 35608
Fasit:
x14.2,y8.6

4

ID: 34845
Fasit:
x=23,y=43

5

ID: 82328
Fasit:

Som gartner tjente Martin 6,25 dollar i timen, mens som pizzabud tjente han 5,80 dollar i timen.

6

ID: 49688
Fasit:

m=32

7

ID: 51119
Fasit:

Figuren viser linja y=x+4, og en sirkel med radius 4 og med sentrum i origo. Løsningen av likningssettet, er skjæringspunktene (-4,0) og (0,4) mellom linja og sirkelen.

a) x=4,y=0x=0,y=4

b) x=1+17,y=1+17x=117,y=117

8

ID: 28201
Fasit:
x = 2 og y = 3 eller
x = - 6 og y = -1

9

ID: 28205
Fasit:
x = prisen for en barnebillett
y = prisen for en voksenbillett

Setter opp et likningssystem med følgende to likninger:

4x+3y=270y=2x


Barnebilletten koster 27 kr, mens voksenbilletten koster 54 kr.

10

ID: 34953
Fasit:
x = 1 og y = 3

Skjæringspunktet mellom de to grafene er (1, 3)