www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 28272
Løs ligningen:

34(x2)x=23x32

2

ID: 82310

Søkertallet på en skole gikk ned fra 3100 til 2879 fra 2008 til 2009. Hvor stor var den prosentvise nedgangen?

3

ID: 35193
Løs likningen

23x15=15x+23

4

ID: 51730

Petter er 2 år eldre enn Stine. Sammen har de sønnen Ole. Stine er 6 ganger eldre enn Ole. Tilsammen er Petter, Stine og Ole 67 år gamle. Finn alderen til hver av dem.

5

ID: 27857
Løs ligningen:

x3+x4x6=5

6

ID: 28087

Løs likningen:

2(x+3)+12=62(3x5)

7

ID: 34823
Løs ligningen og sett prøve på svaret.

13x+2=12x13

8

ID: 49147

Løs likningen

 

2x34x+3=0

9

ID: 82302

Den faste kostnaden for å produsere en vare er 6 900 kr, mens den variable kostnaden er 52,50 kr per vare. Hvor mange varer ble produsert hvis den totale produksjonskostnaden er på 8790 kr? Vis utregning.

10

ID: 82306

I løpet av 20 dager produserer fabrikk A 5 200 propper, mens fabrikk B kan produsere 3 390 propper i løpet av 30 dager. Hvor mange dager vil det ta for fabrikkene å fullføre en ordre på 5 595 propper hvis fabrikkene samarbeider? Vis utregning.

Fasit

1

ID: 28272
Fasit:
x=283

2

ID: 82310
Fasit:

7,1 %

3

ID: 35193
Fasit:
x=713

4

ID: 51730
Fasit:

Petter er 32 år, Stine er 30 år og Ole er 6 år.

5

ID: 27857
Fasit:
x = 12

6

ID: 28087
Fasit:
x=14

7

ID: 34823
Fasit:
x= 14

8

ID: 49147
Fasit:

x=9

9

ID: 82302
Fasit:

6900+52,50x=8790x=8790690052,50x=36

Det ble produsert 36 varer.

10

ID: 82306
Fasit:

Antall dager: d260d+113d=5595d=5595373d=15

Det vil ta 15 dager.