www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 27992
Faktoriser ved å sette felles faktor utenfor parentes:

4ab2+2ab

2

ID: 27829
Faktoriser i teller og nevner, og forkort brøken:

2x2+4xy+2y2x+y

3

ID: 27989
Faktoriser ved å sette felles faktor utenfor parentes:

6x318x2

4

ID: 28247
Faktoriser uttrykket:

x2+2x+35

5

ID: 82859

Du skal løse ut parentesene og forenkle uttrykket (xa)(x+a). Hva er det første du ser?

6

ID: 28240
Regn ut:

(a2+b2)2(a2b2)2

7

ID: 27998
Faktoriser uttrykket ved blant annet å bruke tredje kvadratsetning:

a41

8

ID: 35359
Regn ut ved hjelp av andre kvadratsetning:

(x23)2

9

ID: 35360
Regn ut ved hjelp av andre kvadratsetning:

3(4x - 1)2 - (3x - 2)2

10

ID: 51021

Skriv uttrykkene så enkelt som mulig:

a) 3x+9x29

b) 5x10x2+6x+9x292x4

c) x24x+4x+5÷5x10x225

Fasit

1

ID: 27992
Fasit:
2ab(2b+1)

2

ID: 27829
Fasit:
2(x+y)

3

ID: 27989
Fasit:
6x2(x3)

4

ID: 28247
Fasit:
(x7)(x+5)

5

ID: 82859
Fasit:

Dette er tredje kvadratsetning, konjugatsetningen.

6

ID: 28240
Fasit:
4a2b2

7

ID: 27998
Fasit:
(a2+1)(a21)=(a21)(a+1)(a1)

8

ID: 35359
Fasit:
14x23x+9

9

ID: 35360
Fasit:
39x2 - 12x - 1

10

ID: 51021
Fasit:

a) 3x3

b) 5(x3)2(x+3)

c) 15(x2)(x5)