www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 116525

En sirkel har areal 78,5 cm2. Hva er omkretsen?

2

ID: 116533

Hva er arealet av en sirkel med diameter 8,9 cm?

3

ID: 116756

Hva er arealet av det skrafverte området?

Et rektangel med lengde 1,2 cm og bredde 8,2 cm. Breddesida er radius i en kvartsirkel. Det skraverte området er rektangelet bortsett fra kvartsirkelen.

4

ID: 116524

En sirkel har omkrets 24 cm. Hva er arealet?

5

ID: 116885

Hva er arealet av det skraverte området?

Et kvadrat med sider 13 cm. Hver side er delt i to i midtpunktet. Et midtpunkt på en side og et på en naboside er radier i kvartsirkler slik at det er frire kvartsirkler i kvadratet. Det skraverte området er kvadratet utenom kvartsirklene.

6

ID: 116552

Hva er omkretsen av en halvsirkel med radius 3,8 cm?

7

ID: 116870

Hva er arealet av en kvart sirkel med radius 16,7 cm?

8

ID: 116586

Hva er arealet av det skraverte området?

Inne i et kvadrat er det en sirkel som tangerer kvadratet midt på hver av de fire sidene. Det skraverte området er kvadratet utenom sirkelen. Sirkelen har radius 6,7 cm

9

ID: 116453

Hva er arealet av en sirkel med diameter 18 dm?

10

ID: 116534

Hva er arealet av en sirkel med radius 8,7 cm?

Fasit

1

ID: 116525
Fasit:

31,4 cm

2

ID: 116533
Fasit:

62,2 cm2

3

ID: 116756
Fasit:

47,3 cm2

4

ID: 116524
Fasit:

45,9 cm2

5

ID: 116885
Fasit:

36,3 cm2

6

ID: 116552
Fasit:

19,5 cm

7

ID: 116870
Fasit:

219 cm2

8

ID: 116586
Fasit:

38,6 cm2

9

ID: 116453
Fasit:

254 cm2

10

ID: 116534
Fasit:

238 cm2