www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 115031

Høyden på åtte mannlige og fire kvinnelige rekrutter er gitt i følgende to datamengder (i cm):

Menn: 1,87  1,82  1,91  1,71  1,80  1,75  1,76  1,79

Kvinner: 1,72  1,65  1,60  1,67

Bestem medianen for begge kjønn (rund av til to desimaler).

2

ID: 115441

En datamengde består av 2n+1 observasjoner. Hvor mange observasjoner inngår i utregningen av medianen i datamengden?

3

ID: 115030

Nedbørsmålinger en uke ga følgende datamengde (i mm):

mandag: 5

tirsdag: 14

onsdag: 3

torsdag: 11

fredag: 26

lørdag: 2

søndag: 0

Bestem medianen.

4

ID: 115015

Målinger av vannkvaliteten ved en badestrand gir følgende datamengde:  3,5  3,9  2,8  3,1  3,1  3,4  4,8  3,2  2,5  3,5

Bestem medianen.

5

ID: 115095

Betrakt følgende tallmengde: 1 3

Hvilket tall må du legge til for at medianen skal bli 2?

6

ID: 115027

Statsgjeld angitt i prosent av bruttonasjonalprodukt (samlet verdiskapning) for de mest gjeldstyngede av verdens stater er gitt i følgende datamengde:

Jamaica 125

Irland: 128

Japan: 212

Hellas: 167

Italia: 121

Libanon: 129

Island: 133

Zimbabwe: 209

Bestem medianen.

7

ID: 115026

Verdens prosentvise vekst i bruttonasjonalprodukt (samlet verdiskapning) i Januar 2012 er gitt i følgende datamengde:

Nord-Amerika: 1,4

Latin-Amerika: 3,5

Vest-Europa: -0,2

Midt-Østen/Nord-Afrika: 4,0

Sør-Afrika: 5,0

Øst-Europa: 3,4

Asia (untatt Japan): 6,5

Bestem medianen.

8

ID: 115044

En datamengde består av 11 ulike observasjoner. Dersom medianen er 0, må datamengden nødvendigvis inneholde både positive og negative verdier? Forklar.

9

ID: 115040

På en matematikkprøve fikk 40 % karakteren 3 eller lavere. Var mediankarakteren større, mindre eller lik 3?

10

ID: 115447

Betrakt følgende datamengde: -7  -1  0  -3  0  1  8  0

a) Bestem medianen

b) Kan du legge til et tall slik at medianen endrer seg?

Fasit

1

ID: 115031
Fasit:

Menn: 1,80 cm

Kvinner: 1,66 cm

2

ID: 115441
Fasit:

1

3

ID: 115030
Fasit:

5 mm

4

ID: 115015
Fasit:

3,3

5

ID: 115095
Fasit:

2

6

ID: 115027
Fasit:

131

7

ID: 115026
Fasit:

3,5

8

ID: 115044
Fasit:

Ja. 5 observasjoner er mindre enn 0.

9

ID: 115040
Fasit:

Mediankarakteren var større enn 3.

10

ID: 115447
Fasit:

a) 0

b) Nei.