www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 114988

En datamengde består av verdiene  -7b  6b  0  -6b  5b  7b ,der b er et positivt heltall. Hvilket tall må du fjerne for at gjennomsnittet skal bli 0?

2

ID: 114964

Datamengden 15  19  13  16  17  har samme gjennomsnitt og median, hvilket er lik 16. Hvilke tall kan du føye til slik at gjennomsnittet blir mindre enn medianen?

3

ID: 114919

Nedbørsmålinger en uke ga følgende datamengde (i mm):

mandag: 5

tirsdag: 14

onsdag: 3

torsdag: 11

fredag: 26

lørdag: 2

søndag: 0

Regn ut gjennomsnittet (rund av til èn desimal).

4

ID: 114908

I en forbrukerundersøkelse ble prisen på samme vare hos sju ulike dagligvarebutikker sammenlignet. Prisene er gitt som (i kr)

33,50  32,00  35,80  33,90  31,90  32,90  37,30

Gjennomsnittsprisen er 33,90 kr. Hva skjer med gjennomsnittet dersom butikken med den laveste prisen, 31,90 kr, setter ned prisen til 29,90 kr?

5

ID: 114931

På en matematikkprøve var dårligste karakter 3 og variasjonsbredden i resultatet 2. Var gjennomsnittskarakteren større enn 3 og mindre enn 5?

6

ID: 114926

Antall personbiler per 1000 innbyggere for et utvalg land er gitt i følgende datamengde:

Tyskland: 544

Storbritannia: 501

Brasil: 150

USA: 409

Russland: 234

Regn ut gjennomsnittet.

7

ID: 114918

Det er 26 elever i klasse 10 C. På en naturfagprøve fikk halvparten karakteren 5 og resten 3 eller 4. Var gjennomsnittskarakteren mindre enn 5? Forklar.

8

ID: 114920

Høyden på åtte mannlige og fire kvinnelige rekrutter er gitt i følgende to datamengder (i cm):

Menn: 1,87  1,82  1,91  1,71  1,80  1,75  1,76  1,79

Kvinner: 1,72  1,65  1,60  1,67

Regn ut gjennomsnittet for begge kjønn (rund av til to desimaler).

9

ID: 114960

Betrakt følgende tallmengde: 9 11

Hvilket tall må du legge til for at gjennomsnittet skal bli 10?

10

ID: 114939

Betrakt følgende datamengde: 2,2  2,7  3,1  2,9  1,8  2,2  2,3  2,4   2,3  1,9  2,7  22,3

Hva bør du man merke seg om man bruker gjennomsnitt som sentralitetsmål på denne datamengden? Kan man unngå dette problemet?

 

Fasit

1

ID: 114988
Fasit:

-5b

2

ID: 114964
Fasit:

Tall mindre enn 13.

3

ID: 114919
Fasit:

8,7 mm

4

ID: 114908
Fasit:

Gjennomsnittsprisen går ned.

5

ID: 114931
Fasit:

Ja.

6

ID: 114926
Fasit:

367,6 biler per 1000 innbyggere.

7

ID: 114918
Fasit:

Ja. Siden beste karakter var 5 og minst èn elev fikk 4 eller 3.

8

ID: 114920
Fasit:

Menn: 1,80 cm

Kvinner: 1,66 cm

9

ID: 114960
Fasit:

10

10

ID: 114939
Fasit:

Observasjonen 22,3  vil gi et urettmessig stort gjennomsnitt. Dette unngår man ved å bruke median i dette tilfellet.