www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 110057

 

Et regneark og en celle er blå.

Hva heter den blå cellen på bildet?

 

2

ID: 110058

 

Et regneark og en celle er blå.

Hva heter den blå cellen på bildet?

 

3

ID: 110045

Hvilket symbol i et regneark brukes for å dividere?

4

ID: 110065

 

Et regneark der noen av knappene vises øverst i vinduet.

Tegn en ring rundt knappen som du må trykke på hvis du ønsker å se flere desimaler.

5

ID: 110049

 

Et regneark og en pil som peker på et felt. Foran feltet står tegnet for sum og et likhetstegn.

Hva kalles delen i et regneark som pilen på illustrasjonen peker på?

 

6

ID: 110052

Hva står D15 for i et regneark?

7

ID: 110074
Land Antall elever
England 24
Tyskland 27
Italia 19
Malta 17
Portugal 23

På språkskolen deltok det mennesker fra flere land. Her er oversikten over stedene elevene kom fra.

Lag en oppstilling i et regneark. Lag et stolpediagram og et sektordiagram som viser denne fordelingen.

8

ID: 110072

 

Et regneark og et regnskap. Øverst i regnearket er det flere knapper.

Tegn en ring rundt knappen som du trykker på for å lage et diagram (sektordiagram eller stolpediagram).

 

Beskriv hva du hadde gjort hvis du hadde et regneark foran deg og var usikker på hvilken knapp dette er.

9

ID: 110047

 

Et regneark der alle feltene som ligger på samme linje som tallet 5 er blå.

Hva kalles den delen av et regneark som er blå på illustrasjonen?

 

10

ID: 110064

Utfør regnestykker i et regneark.

49÷7=100÷50=

Fasit

1

ID: 110057
Fasit:

B2

2

ID: 110058
Fasit:

C5

3

ID: 110045
Fasit:

/

4

ID: 110065
Fasit:

5

ID: 110049
Fasit:

En formellinje.

6

ID: 110052
Fasit:

Kolonne D og rad 15.

7

ID: 110074
Fasit:

8

ID: 110072
Fasit:

Den øverste linjen og der det er et lite bilde av et stolpediagram i forskjellige farger.

Hvis du er usikker og har et regneark foran deg, ta museknappen over en knapp om gangen og det vil vises et lite vindu som forteller deg hva den knappen er for.

9

ID: 110047
Fasit:

En rad.

10

ID: 110064
Fasit: