www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 104889

Under ser du en oversikt over høyden til de vernepliktige i Norge i 2009. Tallene er hentet fra www.ssb.no. Tallene er oppgitt i prosent. Bruk regneark og lag et sektordiagram som viser fordelingen. Pass på å få med en tittel som forklarer hva diagrammet viser.

Under 165 cm: 1,5
165-169 cm: 5,0
170-174 cm: 15,9
175-179 cm: 27,0
180-184 cm: 27,8
185-189 cm: 15,6
190-194 cm: 5,8
195 cm og over: 1,4

2

ID: 104815

Bruk hjemmesiden til Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no). Se om du kan finne et sektordiagram. Skriv det ut og lim det inn i boka di. Hva legger du merke til ved diagrammet, er det noe som er spesielt interessant? Hvorfor tror du diagrammet har blitt laget, hva kan det brukes til?

3

ID: 104949

Sektordiagram. Norges areal. Over ser du et sektordiagram som viser hvor stor del av Norges areal som er land og hvor stor del som er vann (hav). Hvor mange grader er hver sektor? Hvor mange prosent er land, og hvor mange prosent er hav?

4

ID: 104982

Sektordiagram. Elever, lærlinger og lærekandidater under 20 år i videregående opplæring. 1. oktober 2009. Studer sektordiagrammet over. Hvor stor del av de som var i videregående opplæring 1. oktober 2009 tok videregående kurs VKI?

5

ID: 104938

Sektordiagram. Alderssammensetningen i befolkningen. Hvor stor er hver sektor i diagrammet over? Hvor mange prosent utgjør hver gruppe?

6

ID: 104983

Sektordiagram. Elever, lærlinger og lærekandidater under 20 år i videregående opplæring. 1. oktober 2009. Studer sektordiagrammet over. Hvor stor andel av de som var i videregåendende opplæring i oktober 2009 var ikke lærlinger eller lærekandidater?

7

ID: 104943

I denne oppgaven skal du tegne et sektordiagram som viser alderssammensetningen i den norske befolkningen, altså hvor stor del av innbyggerne i Norge som tilhører hver aldersgruppe. Aldersgruppene er 0-14 år, 15-64 år og 65 år og oppover. De tre gruppene utgjør henholdsvis 19%, 66% og 15% av befolkningen.

8

ID: 104992

Tenk deg at du skal lage et sektordiagram. Hvor mange grader tilsvarer disse andelene?

- 3%

- 41%

- 74%

9

ID: 104872

Under ser du en oversikt som viser hvor mange barn parene som skilte seg i Oslo i 2008 hadde. Bruk regneark og lag et sektordiagram som presenterer tallene. Sørg for at diagrammet får en tittel som forklarer hva det viser.

0: 772
1: 312
2: 246
3: 49
4+: 9

10

ID: 104509

Lag et sektordiagram som viser hvor stor del av skoleuka du har hvert fag.

Fasit

1

ID: 104889
Fasit:

2

ID: 104815
Fasit:

3

ID: 104949
Fasit:

Land: 338°, 94%

Hav: 22°, 6%

4

ID: 104982
Fasit:

31%

5

ID: 104938
Fasit:

0-14: 67°, 19%

15-64: 238°, 66%

65+: 55°, 15%

6

ID: 104983
Fasit:

89%

7

ID: 104943
Fasit:

Antall grader per sektor:

0-14 år: 67°

15-64 år: 238°

65 år og oppover: 55°

8

ID: 104992
Fasit:

11°

148°

266°

9

ID: 104872
Fasit:

10

ID: 104509
Fasit: