www.matematikk.org

Julekalender 2017

Årets julekalendere er klare for bruk. Alle er velkomne til å delta, og fasiten er forbeholdt lærere.

Alt du lurer på, finner du svar på denne siden. Trykk på spørsmålet og svaret vises under. Hvis du ikke finner svaret under, ta kontakt med post@matematikk.org

Hvor finner jeg oppgavene?

Siden vi tilbyr tre julekalendere, se under og velg den julekalenderen som passer for ditt trinn.

Hvor finner jeg fasiten?

Hver av de tre julekalendere har egen fasit. Fasiten finner du på julekalenderens side (se under) i høyrespalten under VEDLEGG.

Fasiten er en pdf-fil som lærere kan få enten ved å logge inn med Feide eller sende e-post til post@matematikk.org Hvis du sender e-post, må du bruke skolens e-postadresse og oppgi trinnet du vil ha fasit for.

Julekalender for 1. - 4. trinn

Kalenderen består av enten de første 9 eller alle 15 oppgavene som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene er laget i tre utgaver: lett, middels og vanskelig, merket med henholdsvis L, M og V. Årets lette oppgaver kan også passe til de eldste i barnehagen. Et svar har en tilhørende bokstav, og med bokstavene kan det lages et løsningsord. Innsending av løsningsordet kan gi premie til klassen/gruppen.

Oppgavene og fasit finner du under VEDLEGG i høyrespalten på siden Julekalender for 1. - 4. trinn.

Julekalender for 5. - 7. trinn

Kalenderen består av enten de første 9 eller alle 12 oppgavene som kan løses uavhengig av hverandre. Oppgavene 6 til 12 er delt i to nivåer slik at du som lærer, eller eleven selv kan velge hvilket nivå som passer best. Et svar har en tilhørende bokstav, og med bokstavene kan det lages et løsningsord. Innsending av løsningsordet kan gi premie til klassen/gruppen.

Oppgavene og fasit finner du under VEDLEGG i høyrespalten på siden Julekalender for 5. - 7. trinn.

Julekalender for 8. - 10. trinn

Kalenderen består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. De fire siste oppgavene er i delt i to nivåer slik at du som lærer, eller eleven selv, kan velge hvilket nivå som passer best. Samlet kan oppgavene passe til en kosetime før jul, eller klassene/gruppene kan velge å løse oppgavene noen av dagene i desember. Et svar har en tilhørende bokstav, og med bokstavene kan det lages et løsningsord. Innsending av løsningsordet kan gi premie til klassen/gruppen.

Oppgavene og fasit finner du under VEDLEGG i høyrespalten på siden Julekalender for 8. - 10. trinn.

Hvordan levere inn svar?

Etter å ha løst alle oppgavene og funnet løsningsordet (se forsiden av julekalenderen) sender læreren inn løsningsordet på vegne av trinnet/gruppen ved å fylle ut nettskjemaet Løsningsord 2017

Hva er løsningsordet?

Løs oppgaven og finn riktig bokstav. Når dere har løst alle oppgavene, har dere funnet alle bokstavene. Disse bokstavene skal settes sammen til et norsk ord. Alle løsningsordene i år er på bokmål.

Læreren sender inn løsningsordet på vegne av trinnet/gruppen ved å fylle inn nettskjemaet Løsningsord 2017 øverst i høyrespalten.

Ser ikke nettskjema Løsningsord?

Læreren sender inn løsningsordet på vegne av trinnet/gruppen ved å fylle inn nettskjemaet «Løsningsord 2017» øverst i høyrespalten. Hvis du ikke får opp nettskjemaet, send løsningsordet sammen med
TRINN:
LØSNINGSORD:
ANTALL ELEVER:
KONTAKTPERSON:
SKOLENS POSTADRESSE(GATENAVN ELLER POSTBOKS, POSTNUMMER):

til e-postadressen for gjeldende trinn;

julekalender1-4@matematikk.org

julekalender5-7@matematikk.org

julekalender8-10@matematikk.org

Er julekalenderen gratis?

Ja, alt på matematikk.org er gratis og tilgjengelig for alle.

Men alt stoff er rettighetsbelagt og kan ikke derfor publiseres andre steder uten tillatelse.

Premier i 2017

Klassen får handle for kr. 4000 (inkl. moms) i matematikkavdelingen hos Arcol AS. Sortementet i avdelingen for matematikk finner du i høyrespalten!


Hvor mange julekalendere finnes det?

Vi tilbyr tre julekalendere; en for 1. - 4. trinn, en for 5. - 7. trinn og en for 8. - 10. trinn.

Vi har tilpasset oppgavene ulike elevgrupper. Det er derimot opp til den enkelte læreren å vurdere hvilken kalender passer best for hennes elevgruppe. De lette oppgavene i julekalenderen for 1. - 4. trinn kan brukes i barnehagen.

Påmelding - Hvordan melder jeg på min klasse?

Det er ingen påmelding til julekalenderen. Deltakelse registreres ved innsending av svar.

For å være med i trekningen, leverer læreren på vegne av elevene løsningsord innen fristen slik det står beskrevet på forsiden av julekalenderen.

Varsel om at julekalenderen er publisert

Send en e-post til jatakkjulekalender@matematikk.org

Du som legger igjen e-postadressen din i vår base, vil hvert år i november få tilsendt en melding om når du kan hente ut årets utgave av kalenderen. Vi sender én melding om alle trinn samtidig, og du henter ut den kalenderen som er av interesse for deg.

Du/dere bestemmer selv om klassen skal delta i konkurransen. Deltagelse registreres ved innsending av sluttsvar.

Dersom du ikke lenger ønsker å motta beskjed om kalender, ber vi deg sende en e-post til post@matematikk.org om dette.

Publisert: 29.10.2007