www.matematikk.org

Tekstnøtt: 4 døtre

Oppgaven:

Barna holder i hendene.Herr Pettersen har fire døtre. Hver av døterene hans har en bror.

Hvor mange barn har herr Pettersen til sammen?

Vis løsningsforslag