www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Målgruppe:

1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn

Geometrispill; former, omkrets og areal

Et brettspill som kan brukes både på småskole- og mellomtrinnet. Elevene utfører oppgavene i spillet og bedømmer selv om svarene er riktige.

Lærerens instruksjoner

Spillbrettet sammen med reglene finner du under vedlegg til høyre.

Forberedelser:

De som ikke har fargeprinter å bruke til utskrift av spillbrettet, må fargelegge rutene etter utskrift. Det kan være lurt å kopiere spillbrettet opp til A3-størrelse.
Klipp ut alle spillkortene og plassér disse i hver sin boks.
Bestem og skaff det som skal være poengbrikker.

Spilleregler:

Alle spillerne setter sin brikke på 1.

Spiller 1 kaster terningen og flytter brikken så langt som terningen viser.

Stopper spilleren på

gult felt: følg pilen til det feltet den peker på.
grønt felt: spilleren trekker et gjørekort og utfører det som står på kortet.
rødt felt: spilleren trekker et spørrekort og svarer på spørsmålet på kortet.
hvitt felt: spilleren blir stående på feltet til neste omgang.

Motspillerne avgjør sammen om spilleren får godkjent svar på grønt og rødt felt.

Ved godkjent svar får spilleren en poengbrikke.

Slik går spillet videre til alle er kommet til 100. Den som kommer først til 100 får 3 brikker. Andremann får 2 brikker og tredjemann får 1 brikke.
Når alle har kommet til 100, telles brikkene opp.

Den som har flest brikker vinner spillet.

Varianter:

Forenkling: 
Bruk bare de letteste kortene.
Bruk geometriske former. Legg bort spørrekortene, men la elevene finne ulike kjennetegn/navn på formene.

Mer utfordring:
La elevene lage oppgaver til hverandre. 
Utvid spillet med flere kort med vanskeligere oppgaver. 

Merk: Oppgavekortene er ikke markert med vanskegrad, det er opp til læreren å differensiere dersom dette er ønskelig.

Tips til oppgaver på gjøre- og spørrekortene er hentet fra:
O`Donnel, Geobrett – Tøyelige geometriske utfordringer. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, Trondheim: 2008.
Pedersen, Pedersen & Skoogh, Abakus 7a. Aschehoug & Co, Oslo: 2005.       
Alseth, Nordberg, Røsseland, Multi kopiperm 1-4 og 5-7, Gyldendal Norsk Forlag AS:2006    

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Geometri
   • kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater og sortere og setje namn på figurane etter desse trekka
 • Etter 4. årssteget
  • Geometri
   • kjenne att, beskrive trekk ved og sortere sirklar, mangekantar, kuler, sylindrar og polyeder
  • Måling
   • gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar, samtale om resultata og vurdere om dei er rimelege
 • Etter 7. årssteget
  • Geometri
   • analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep
  • Måling
   • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  3 - 5 elever per spillbrett.
  Passer godt til stasjonsundervisning.

 • Utstyr

  1 spillbrett
  1 terning
  3-5 spillbrikker
  fyrstikker, eller småpinner med lik tykkelse og lengde
  geobrett og gummistrikker
  spørre- og gjørekort
  rød boks til spørrekortene
  gul boks til gjørekortene
  blyant
  papir
  linjal
  passer
  ca. 30 poengbrikker

 • Tidsbruk

  30-45 minutter.

 • Valg av tidspunkt

  Passer bra som avslutning eller repetisjon av geometri.

Skrevet av

Solfrid Storeli

Institusjon

Østli skole
Matematikksenteret