www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Målgruppe:

5. trinn
6. trinn
7. trinn

Primtallshestesko

En skal komme seg fra start til mål ved hjelp av terningkast. Det er nok lurt å tenke litt før du bestemmer deg for hvordan du vil flytte, ellers kan du være så uheldig å måtte rykke langt tibake!

Lærerens instruksjoner

Spilleregler:

Spillerne slår to terninger annenhver gang. Man kan legge sammen eller trekke terningene fra hverandre. Det tallet man får er det antallet ruter man flytter. Når man kommer til et felt må man flytte tilbake til den største divisoren i tallet, eventuelt bli stående dersom det er et primtall. Førstemann til mål (trenger ikke treffe akkurat) vinner.

Elevens oppgaveark

Spillebrett:

Spillebrettet i form av en hestesko. Nederst til venstre er det start - felt og så felt med tall fra 1 til 16. Det siste feltet er mål og er nederst til høyre.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  to eller flere

 • Utstyr

  spillebrett (elevens oppgaver), to terninger

 • Tidsbruk

  15 minutter