www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Målgruppe:

5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Rygg mot rygg

Et spill for alle som kan brukes til innlæringen av geometriske figurer eller som repetisjon.

Lærerens instruksjoner

Aktiviteten blir gjennomført i full klasse hvor to og to elever sitter rygg mot rygg og samarbeider.

Elev én tegner en tegning kun ved hjelp av ulike geometriske figurer.

Elev to skal så forsøke å kopiere denne tegningen uten å se tegningen; kun ved hjelp av beskrivelser og forklaringer. Her skal elevene benytte seg av delvis toveis kommunikasjon, det vil si at eleven som tegner bare kan si ”jeg forstår”, ”gå videre” eller ”kan du ta det en gang til?”.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Geometri
   • analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep
 • Etter 10. årssteget
  • Geometri
   • undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  parvis

 • Utstyr

  blyant og papir

 • Tidsbruk

  15 minutter

 • Valg av tidspunkt

  innlæring av geometriske former, repetisjon eller avslutningsaktivitet

Skrevet av

Tonje Tonby
Fredrik Christensen

Institusjon

Sigdal Ungdomsskole
Tinius Olsen skole

Tilsvarende emner behandles også i