www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Målgruppe:

1. trinn
2. trinn

Hvor er det?

Dette er et spill hvor alle kan delta. Spillet kan brukes som repetisjon eller til innlæringen av begrepene som beskriver plasseringen (over, bak, under, ved siden av, til høyre for og så videre) til gjenstandene.

Lærerens instruksjoner

 

ET KLASSEROM. FORREST FRA VENSTRE: MARI, PIA OG HANS. BAK DEM FRA VENSTRE: TONE OG PER. BAKERST STÅR LÆREREN

Alle spillere får utlevert dette bildet. En av spillerene velger seg ut en gjenstand på bildet, men forteller ikke dette til de andre. De andre spillere skal gjette hvilken gjenstand dette er. De eneste spørsmålene som er lov å stille, går på plasseringen av gjenstanden (Ligger den foran Mari? Er den bak læreren? etc.) Den som gjetter riktig, velger seg ut en ny gjenstand og spillet fortsetter.

Elevens oppgaveark

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  i felleskap

 • Utstyr

  Bildet

 • Tidsbruk

  15 minutter

 • Valg av tidspunkt

  ved innlæringen av begrepene som beskriver plassering, som over, under, mellom, bak, foran osv eller som repetisjon av disse begrepene

Skrevet av

Ivana Celik

Institusjon

matematikk.org