www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Målgruppe:

5. trinn
6. trinn
7. trinn

5 på rad

15 minutters undervisningsopplegg der elevene lager sitt eget spillebrett ved å fylle inn tall i et 5x5-rutenett. Spillebrettet skal fungere som bingobrett. Læreren gir opplysninger til elevene som de bør ta hensyn til når de velger oppsett på spillebrettene sine.

Lærerens instruksjoner

Spilleregler:


Dette spillet spilles uten bruk av digitale verktøy. Hver elev får en kopi av det tomme spillebrettet, eventuelt lager de selv et spillebrett med 5 x 5 ruter.

Elevene får følgende oppgave:   

”Fyll brettet med de tallene dere selv ønsker. Dere kan bruke de samme tallene flere ganger, og så mange ganger dere selv ønsker. Jeg (læreren) kommer til å kaste to terninger. Tallene på disse to terningene kan dere både legge sammen og multiplisere med hverandre. Si at jeg kaster 3 og 5 i første kast. Da kan dere krysse ut 8 og 15 på brettene deres. Hvis det står 15 flere plasser på brettet ditt, kan du bare krysse av for 15 en plass. Poenget er å få fem på rad først.”

Gi elevene god tid til å fylle ut brettet. Hvilke tall er det mest sannsynlig å få? Elevene bør få tid til å velge sin strategi. Er det for eksempel lurt å ha tallet 17 på brettet?

Læreren fortsetter å kaste helt til en eller flere får fem på rad.

Variasjon: Størrelsen på brettet (4 x 4, 5 x 5, 6 x 6)
        Antall regnearter som brukes (pluss, minus, gange og dele)
        Antall terninger (2, 3, 4)   

Elevens oppgaveark

tomt 5 ganger 5 spillebrett

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
   • utforske og beskrive strukturar og forandringar i geometriske mønster og talmønster med figurar, ord og formlar
  • Statistikk og sannsyn
   • vurdere og samtale om sjansar i daglegdagse samanhengar, spel og eksperiment og berekne sannsyn i enkle situasjonar

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  individuelt arbeid og klassen i felleskap

 • Utstyr

  Tomt spillebrett

 • Tidsbruk

  15 minutter

 • Valg av tidspunkt

  repetisjon eller avslutningsaktivitet

Skrevet av

Arne B. Sletsjøe
Arne B. Sletsjøe

Institusjon

Universitetet i Oslo