www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Målgruppe:

4. trinn

Terningen og huset

Elevene lager en terning. De eksperimenterer med denne formen og får forhåpentligvis et utvidet begrep om nytten av en slik form/konstruksjon. Hvordan bruke denne formen i nye sammenhenger?

Lærerens instruksjoner

Vedleggene kan sees i Elevens oppgaver.    

1.     Del ut et blankt ark, saks og lim til elevene. Gi dem følgende oppgave: Hvem klarer å lage en terning? La dem deretter sette i gang.

2.     Presenter de ulike resultatene.
Still spørsmål som får frem problemer/utfordringer ved å lage en terning.
-     Hvor mange sider har den?
-     Hvordan kan en tegne den ut på et papir slik at den lettest kan brettes sammen til en helhet?
-     Hva må en gjøre for at den lett skal kunne limes sammen?
-     Finnes det alternative måter å tegne/brette en terning på? (ja, flere)

3.     Skriv ut og kopier opp "terningen" (vedlegg) - kanskje på farget papir (Det er en fordel å bruke tykt papir og gjerne forstørre selve terningformen).

La elevene lage en terning hver. Alle terningene kan deretter settes sammen til en stor kube eller henges opp som en "uro" ved at en fester en tråd til hver terning (bruk en synål og stikk tråden gjennom et hjørne).

4.     Hvor har vi bruk for denne formen? Gå på oppdagelsesferd i omgivelsene. Kan dere oppdage denne formen noen steder?

5.     Utvid ved også å bygge andre former som ikke er kvadratiske. Bygg for eksempel et hus (vedlegg ).

6.     Ønsker en å gå videre, kan en bygge en hel gate eller by. Ta utgangspunkt i kopioriginalen. Tegn av de viktigste linjene på et annet ark. Forminsk og forstørr etter behov.

Lykke til!     

Elevens oppgaveark

Disse to bildene finnes i større format som vedlegg:

 

terningen huset

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Geometri
   • kjenne att, beskrive trekk ved og sortere sirklar, mangekantar, kuler, sylindrar og polyeder
   • teikne, byggje, utforske og beskrive geometriske figurar og modellar i praktiske samanhengar, medrekna teknologi og design

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  parvis eller individuelt arbeid

 • Utstyr

  Sakser, lim og fargestifter

 • Tidsbruk

  1 - 4 timer

 • Valg av tidspunkt

  Elevene må kunne noe innen emnet.

Skrevet av

Tobias Andersen

Institusjon

Samfundets skole

Vedlegg