www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Målgruppe:

Vg1T

Likninger i lenker

Elevene får utdelt likninger som er utførlig løst, trinn for trinn. Løsningen er klippet opp i biter, der to og to elever sitter med like mange biter hver som tilsammen skal pusles sammen til rett rekkefølge.

Lærerens instruksjoner


Forarbeide: Lærer må kopiere opp og klippe opp ”lenker”

Forslag til gjennomføring:

-    Elevene sitter to og to.
-    De får cairka halvparten av de oppklipte lappene hver (skal ikke vises til hverandre), mens den første lappen (selve likningen) legges foran dem på bordet.
-    Så legger eleven ut en lapp som han/hun tror skal legges først, så den neste osv. Lappene må eventuelt flyttes på hvis de blir lagt ut i feil rekkefølge.
-    Når alle lappene er lagt ut kan elevene spørre etter fasit.
-    Så forklarer de hvilke regler som er brukt på hvert sted i løsningen (hva som er gjort fra en lapp til neste). Eventuelt kan lærer ha likningen på transparent og ”gjennomgå” oppgaven ved å spørre en og en elev ”hva er gjort i denne overgangen?”.
-    Elevene kan for eksempel lage liknende oppgaver til hverandre.

Man kan gjerne ha to eller flere likninger (ulik vanskelighetsgrad og/eller ulik type likning) slik at elevene kan velge.

Eksempel på oppgave:

 3x+2=5x32(x216) 

 3x+2=5x3x+13 

 9x+6=5x3x+1 

 9x5x+3x=16 

 7x=5 

 x=57 

Elevens oppgaveark

To og to skal sitte sammen.

Legg de utdelte bitene i riktig rekkefølge slik at du får likningsløsningen.

Forklar for hverandre hva som ble gjort for hver lapp du legger ned.

Spør etter fasit når dere er ferdige.

Lag liknende oppgaver til hverandre.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 1T
  • Tal og algebra
   • omforme uttrykk og løyse likningar, ulikskapar og likningssystem av første og andre grad og enkle likningar med eksponential- og logaritmefunksjonar, både ved rekning og med digitale verktøy

Læreplan i matematikk fellesfag 2T-Y og 2P-Y, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

 • Etter 2T-Y
  • Tal og algebra
   • omforme uttrykk og løyse likningar, ulikskapar og likningssystem av første og andre grad og enkle likningar med eksponential- og logaritmefunksjonar, både ved rekning og med digitale verktøy

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  par

 • Utstyr

  løste likninger oppklipt i lenker

 • Tidsbruk

  1 enkeltime

 • Valg av tidspunkt

  repetisjon

Skrevet av

Tone Bakken

Institusjon

Lillestrøm vgs.